Přijměme mentalitu synů a dcer

Reptám proti nespravedlnosti nebo žiju s vědomím, že jsem Boží syn/dcera?

Přímá zkušenost učedníků byla taková, že vládcové na zemi vybírají daně a poplatky pouze od cizích. A nezmění se to, ani když se nám to zdá nespravedlivé. Možná si o naší moderní formě vlády myslíme to stejné, že daně nejvíc doléhají jen na nás. V tomto světě vládne mnohde lež, přetvářka a nespravedlnost. Proto neupínejme svoje životy k tomuto světu, ale hleďme na Boží království, kde jako synové a dcery už nebudeme muset platit vůbec nic, protože za nás už bylo jednou provždy zaplaceno. Ježíš o nás mluví jako o bratrech a sestrách a Pavel dodává, že patříme k Boží rodině a máme práva Božího lidu. Dokud však žijeme v tomto světě, dodržujme pravidla tohoto světa, pokud to není proti Bohu. Stejně činil i Ježíš ve své době.

Pane prosím, chci dnes zažít tvůj dotek a prožít, že jsem tvůj syn/tvoje dcera.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.