20On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."Silná víra

Počítám v životě s tím, že se může stát i zcela nemožná věc?

Není to poprvé, co Ježíš vyučuje učedníky o schopnostech a možnostech silné víry. Jen vzpomeňme například na příběh o utišení bouře, kdy učedníci plni obav nebyli schopni svoje strachy ovládnout. Ježíš jim také říkal “malověrní”. Nevnímejme to na prvním místě jako výčitku, ale berme to jako nabídku a povzbuzení, že naše víra má kam růst, a že to, co může víra dokázat, nemá žádný strop, jak to Ježíš naznačil s možností přesunout horu. Prvním krokem na této cestě k silné víře je to, že budeme počítat i s tím, co je dle naší zkušenosti nebo našeho chápání věcí nemožné. Nebojme se uvolnit a nechat Boha, aby mohl jednat nejen v našem vlastním životě.

Pane Bože, pomoz mi prosím osvobodit moje myšlení a vnímání, abych dokázal dát tobě prostor k činění mocných zázraků.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.