23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"Boží plány

Znám skutečně Boží plány?

Bohu na nás záleží. Bůh počítá s každým z nás v naplnění svého díla. Jsme v jeho srdci i v jeho mysli. Bůh chce s námi sdílet své plány a touhy. A počítá s tím, že my budeme jejich součástí. Vždyť máme být jeho nástrojem. A na nás záleží, zda mu chceme naslouchat a stát se Jeho služebníkem, aby ty plány mohly dojít svého naplnění skrze nás. Naslouchejme proto Bohu, co nám říká, co s námi sdílí, aby se nestalo, že bychom stáli Bohu v cestě. Petr měl dobré úmysly, chtěl Ježíše uchránit bolesti a utrpení. Ale viděl to jen lidskýma očima. Naučme se dívat na svět kolem nás Božíma očima. Odložme naši životní zkušenost a naše lidské plány a představy. Hledejme Boha a jeho království. Není nic krásnějšího než vědět, že jsem součástí právě probíhajícího Božího plánu.

Pane, ukaž mi svoje plány a řekni mi, jak Ti je můžu pomoci naplnit. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.