Kým je pro mě Ježíš

Co svým životem ukazuji, že Ježíš pro mě znamená?

Za koho pokládám já Ježíše Krista? Ta otázka je platná i dnes a do života každého člověka. Je pro mě Ježíš jen prorokem? Někým, kdo zná tajná místa mé duše a mého života? Je pro mě moudrým mužem či učitelem? Líbí se mi jeho myšlenky a myslím si, že mají co říct I do dnešního doby a života každého člověka? Nebo je pro mě slavnou postavou z dějin? Učili jsme se o něm ve škole a ovlivňuje miliony lidí po celé zemi. Kým je Ježíš pro můj život? Jak ovlivňuje můj život? A mnohem důležitější, než co o Ježíši řeknu svými ústy, je to, jak to projevím ve svém životě a každodenním jednání. Jedna věc je, co o Ježíši říkám, ale sledujme, jak se náš vztah k Ježíši projevuje na mém jednání během dne. Projevuje se jako moudrý muž, či prorok nebo jen jako historická postava? Nebo jako zachránce před mojí smrtí? To nám o našem vztahu k Ježíši řekne mnohem víc než tisíc slov.

Pane, nauč mě Ti důvěřovat jako svému Spasiteli a prokazovat to v každodenním životě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.