12Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.Zdroj pro můj život

Komu v životě důvěřujeme a proč?

Buďme bdělí na to, co nás sytí. Chraňme svoje nitro, které je chrámem Ducha svatého. Lehce by se nám mohlo stát, že někoho budeme obdivovat za to, jak moudře umí mluvit. Nebo někomu budeme věřit, když nám bude říkat, v čem se o nás dokáže postarat či co nás čeká v budoucnosti. Mnoho lidí kolem nás nám bude tvrdit, že znají recept na šťastný život nebo že ví, co se v budoucnu stane. Ježíš nás vyzývá, abychom zvedli hlavy výš a sytili se u Boha. On pro nás má vše, co potřebuje naše tělo i naše duše. Na Něj hleďme a jeho hledejme každé ráno. To, koho budeme poslouchat a koho dnešního dne následovat, je naše rozhodnutí. My nezabráníme tomu, aby se nás různí, i třeba vzdělaní, lidé nepokoušeli svést na scestí. Ale můžeme zabránit tomu, aby se naše duše sytila jejich myšlenkami.

Pane, chci se sytit u Tebe a spoléhat se svým životem jen na Tebe, dej mi k tomu prosím sílu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.