44"Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.Cena za království

Jak velkou hodnotu připisujeme nebeskému království?

Pro každého z nás je drahé a vzácné něco jiného. Někdo považuje za to, co je cenné, starožitný automobil, jiný zase sbírku známek. Další krásný dům, další cestování apod. Poklad, o kterém se píše v uvedeném podobenství, ale byl skrytý, nebyl vidět. Boží království není vidět, přesto existuje! Jak velkou hodnotu má naše spasení? V očích některých lidí je víra jen pro starší dámy, které už nemají vidinu lepšího života, a proto se upírají k něčemu posmrtnému, nejistému.

Naše hodnotové měřítko může být ovlivněno tím, co vidíme, ale jakou má hodnotu to, co fyzicky vidět není?

Hledač pokladu prodal vše, co měl, protože znal cenu pokladu. Známe i my cenu Božího království? Pavel říká: „Všechno, co jsem v minulosti měl, než jsem poznal Krista, jsem dal stranou a mám nyní jednu jedinou touhu.“ Víte, jaká touha to je?

Jsme také ochotni dát stranou věci, které nám brání vidět pravou hodnotu spasení?

Pane, prosím dej nám milost, abychom nebyli svedeni „poklady“ světa, ale ať naše srdce má poklad u tebe samého. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.