32je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší, než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích."Síla království

Můžeme už v počátcích vidět, jaké budou konce?

V našem dnešním oddíle čteme dvě podobenství, která mají mnoho společného. V prvním je nebeské království přirovnáváno k malinkému semínku hořčice. Na počátku je sice malé, ale na konci z něj vyroste velký strom. I v našich životech některé věci či události začínají malým nápadem, nepatrným impulzem. Na počátku si dokonce můžeme myslet, že naše vize či nápad ani nemá šanci rozvoje a úspěchu. Bible nás ale nabádá, abychom nepohrdali dnem malých začátků. Nezapomínejme, že Boží nápady a plány zasazené v životech některých lidí přinesly nevídaný vliv. Nikdy například nevíme, zda při sdílení evangelia neoslovíme člověka, který má potenciál nést evangelium velkému počtu lidí, nebo zda zamýšlený projekt v podnikání nezpůsobí velký průlom ve společnosti.

Kvas obsažený v těstě má velkou moc, zcela opanuje jeho kvalitu. Stejně tak i malý drobný hřích v srdci může nakazit celý život a osud člověka.

Pane, dej mně rozeznání, co má v mém životě potenciál, a co mám tedy dál rozvíjet, a také pokoru a sílu odstranit to, co by nakazilo celé mé srdce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.