Na půdě záleží

Jak mohu připravit své nitro pro působení semene?

Jedno z evangelií nám sděluje, že podobenství o rozsévači je jedno z nejzásadnějších k pochopení. Je tedy potřeba, abychom mu dobře porozuměli. Věříme, že Bůh je všemohoucí, ale toto podobenství nám jasně ukazuje, že pouze jeden ze čtyř druhů půdy přináší mnohonásobný užitek v království. Vidíme tedy, že Bůh je určitým způsobem omezen, rozdává, ale přesto některá semena mohou přijít vniveč. Co z toho plyne? Musíme pečlivě střežit svoji půdu, protože když půda není ve správném stavu, semeno nepřinese užitek.

Do našeho života přicházejí mnohé vlivy – některé můžeme eliminovat, jiné nikoliv. To, co nemůžeme ovlivnit, odevzdejme Pánu. V našem životě se také střídají různá období; některá ovlivní stav našeho srdce víc, jiná méně. Za každých okolností ale platí – dávejme si pozor na své nitro, chraňme si ho, protože je přijímačem pro božské semeno! A to má schopnost dělat v našich životech divy!

Pane, dej mně milost rozpoznat překážky, které by bránily působení tvého slova ve mně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.