12Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.Duchovní smysly

Jsou důležité promluvy v podobenstvích?

Ježíš často mluvil v podobenstvích, v ilustracích.  V přirovnáních používal věci běžného života a dával jim význam v duchovním světě. Z písma vidíme, že stejným způsobem hovořili také starozákonní proroci. Jeden výstižný obraz často řekne více než mnoho popisných slov. V našem dnešním oddílu je uvedeno, že někomu je dáno poznat tajemství či podobenství, a jinému ne. Nezdá se vám to nespravedlivé? Nemají snad všichni stejnou šanci? Abychom to správně pochopili, potřebujeme se podívat k jádru problému, a sice k srdci člověka.

Srdcem či duchem totiž můžeme vidět, slyšet, chápat. Máme tedy všichni potenciál používat duchovní smysly. Mnoho z nás ovšem bylo vychováno v ateistickém systému vzdělávání a možná o těchto duchovních smyslech ani nevíme. Myslíme si, že máme pouze fyzické smysly, ale jsme vybaveni od Boha tak, abychom ho mohli vnímat. Jaký je rozdíl mezi tím, když máme duchovní smysly otevřené, a když jsou zavřené? Jaký je rozdíl mezi farizei, zákoníky a Ježíšovými následovníky? Může tento rozdíl tkvět v odevzdání se a poslušnosti?

Pane, dej ať mé duchovní srdce je měkké a zdravé, ať tě mohu následovat a rozumět.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.