Znalosti, které umrtvují víru

Myslíte si, že vás Bůh nemůže už překvapit?

Skutečně je to zde tak napsáno: Ježíš tam nemohl učinit žádný mocný čin. Nemohl, protože těm lidem scházela víra. Nescházely jim znalosti, byli dokonce jeho vzdálení příbuzní, ale scházela jim víra. To se musí přísně odlišit. Bůh nepřesvědčuje ty, kdo mu nedůvěřují, nějakými zázraky. Lidské srdce dokáže být tak nepřístupné, že jej neotevře ani mocný div. Divy Ježíšovy moci se dějí tam, kde mu lidé uvěří. Jistě i v Nazaretu se jich pár našlo, však tu čteme, že na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. Ale vcelku tu nemohl učinit nic, protože ti lidé si mysleli, že jim nic nového nepřinese.

Tehdy mnozí netrpělivě čekali příchod Boží vlády, který změní jejich politickou a snad i osobní situaci. A pak přijde pro ně až příliš známý spoluobčan. Mají věřit, že teď se něco změní? Když Nazaretští neopustili svoji omezenou představu, jak k nim může přijít Bůh, Ježíš s nimi stejně nepohne. Vyhradili mu hranice, které on sám nemohl či snad ani nechtěl překračovat.

Pane, vstupuj do naší situace, nechceme trpět představami, že tě máme přečteného.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.