Služba pravdě versus touhy moci

Kde v církvi vězí nebezpečí zneužití moci?

Jan Křtitel je postavou statečného služebníka Božího, pro nějž je pravdivost na prvním místě. Vyhlašuje přiblížení Boží vlády v našem světě. To přináší konkrétní důsledky pro tehdejší politickou situaci. Jan Křtitel se nebojí veřejně kritizovat politické vedení provincie, v níž žije. Osudným se mu stane, když konfrontuje Heroda Antipu s jeho cizoložným sňatkem s bratrovou manželkou. S Herodem ale Janova veřejná kázání přeci jen cosi dělají. Nevíme, čeho přesně se bojí. Nevíme, jestli se změnil a začal v životě v něčem jednat nově. Historická svědectví to spíš vylučují. Přesto Herodes nějak poznává, že Jan Křtitel je člověk spravedlivý a svatý. Rád mu naslouchal. Odmítal se ho zbavit.

Nakonec Herodes přeci jen podléhá tlakům, kterým jsou vystaveni mnozí politici dodnes. Svou roli sehrála i osobní hrdost a touha užít si. Pod vlivem těchto tlaků slábne odvaha sloužit dobru a zastat se pravdy. Je to smutný příběh o nemocech mocných.

Pane, chraň nás všech zneužití moci, kterou máme nad bližními.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.