20Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou."Boží slovo je jako semínko

Neřešíme příliš, kam rozsévat a kam ne?

Podobenství měla zjednodušovat složité věci a pomáhat ke srozumitelnosti. Jenže byla také soudem nad těmi, kdo byli ve vzdoru. Pán Ježíš říkal: „kdo má uši k slyšení, slyš“, což znamenalo asi „kdo není ve vzdoru, porozumí.“ Nebo jinak: „kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“. Rozsévač rozhazuje, jakoby nenesl odpovědnost za to, kam to padne. Někdy spekulujeme, kdo je a kdo není připravený a můžeme tak dlouho vybírat, až přebereme. Čtyři typy “půdy“, tedy lidí, ukazují, jak je vždy jinak a těžko předvídat.  Co nejdřív vypadalo skvěle, ukázalo se být skálou, a co rychle rostlo, udusilo trní. Až čas ukáže, kde vyroste úroda, a jak bohatě se znásobí. Podobenství vystihuje časté překážky víry: slyší, ale nepřijmou - přijmou, ale povrchně – rostou, ale svět je stáhne zpátky.

Pane, prosíme, dej nám pokoru přijímat a odvahu rozsévat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.