23Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana?Rouhání proti Duchu svatému

Existuje neodpustitelný hřích?

Ježíšovo působení vyvolávalo údiv i zděšení. Jeho vlastní rodina tomu nerozuměla a obávala se, že jejich Ježíš není duševně v pořádku. Zákoníci přišli s jiným kalibrem: je posedlý a vyhání duchy mocí démonů. Nechme stranou podivnou logiku toho obvinění; to nejzávažnější je, že Božího Syna nazývají ďáblem a jeho moc démonským podvrhem. Boha mají za lháře. Pán Ježíš pak odkrývá nesmyslnost věci a jejich pokrytectví, a především varuje před rouháním se Duchu svatému. Je to prastarý podvod už z ráje, že Bůh je lhář, nemyslí to dobře, a ďábel lidem pomůže se osvobodit. Lhát Bohu nebo ho lhářem nazvat je přes čáru a člověka to může zavést do takového vzdoru, že už se k Bohu nevrátí. Nicméně neodpustitelný hřích neexistuje. Když přijdeme s pokáním, „on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (I J 1,9)

Pane Ježíši, chraň nás před vzdorem a pýchou, která zaslepuje.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.