11A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!"Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním

Proč je poptávka po služebnících často větší než nabídka?

Pán Ježíš se pohybuje v okolí Kafarnaum a synagogy. Zástupy ho vyhledávají, protože zprávy o uzdraveních se šíří a jdou za ním i k jezeru. Na břehu moře stojí v první řadě nemocní a doufají v uzdravení. Přitom se tlačí na Ježíše tak moc, že musí na lodičku. Démoni ať chtějí nebo ne, na kolenou křičí, že je Boží syn. Ježíš je ostře brzdí, protože to není jejich úkol, a ještě nepřišel čas k odhalení. Krátce poté vystoupá na kopec nad jezerem a tam si povolá dvanáct apoštolů. Důvodů má více. Zjevuje se jim, aby pak psali evangelia a dopisy coby závazné křesťanské učení. Připravuje skupinku, která později založí církev. Akutně hledá služebníky, protože lidí je příliš mnoho a on nemůže být všude. Proto: „Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy.“

Pane Ježíši, chceme jít za tebou, děkujeme, že jsi nám ukázal cestu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.