Velký životní úkol

Máš opravdový zájem o ty, kteří ještě neznají záchranu ve Vzkříšeném?

Každý člověk by si měl odpovědět na otázku: proč jsem tady? Jaké je moje životní poslání? Tomu, kdo patří Kristu je svěřen Velký úkol, jenž bychom také mohli nazvat Velkým posláním. Dobré zprávě o vzkříšeném Ježíši někteří nemohli uvěřit. Byli totiž tak smutní, tak uzavření do své bolesti, zabednění v troskách svých představ. On se jim však dává poznat a dává jim velký úkol. Mají se stát vyslanci, kteří zanesou Dobrou zprávu o záchraně do celého světa. Mají se dát do pohybu, vydat se na cestu, jít za lidmi.

Daří se nám vycházet ze svých komfortních zón, z naších jistot do tohoto světa, a přinášet evangelium? Žijeme Tím, že chceme spolupracovat s nebeským Otcem a přinášet do světa kolem nás Krista Ježíše?

Otče náš nebeský, prosíme doprovázej nás a posiluj na cestě ke ztraceným. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.