Mít se na pozoru

Jsem připraven na Kristův návrat?

13. kapitola Markova evangelia mluví o událostech, které budou předcházet Ježíšovu návratu, respektive konci časů. Všimněme si, a to trochu předbíhám, že se v celé 13. kapitole vyskytuje důraz na bdělost. A to celkem 6krát.

„Mějte se na pozoru“ (v.5), „vy sami se mějte na pozoru“ (v.9.), „vy však se mějte na pozoru“ (v.23), „mějte se na pozoru, bděte“ (v.33), „bděte tedy“ (v. 35) a „bděte“ (v.37)

Mít se na pozoru je s postupujícím časem složitější a složitější. Sami asi také čelíte mnohým vystupujícím směrům a důrazům na poslední dobu, respektive zaručeným zprávám o tom, že to bude dnes, zítra, nebo možná pozítří. To je hodně nadnesené. Ale určitě cítíme, že se doba naklonila. Neberme výzvy Pána Ježíše na lehkou váhu. Nepřítel se bude velmi snažit, aby nás svedl svými zaručenými informacemi. Ale máme Písmo, máme Ducha svatého, který byl poslán, aby nás uvedl do veškeré pravdy. Příchod Pána Ježíše se velmi přiblížil a cítíme, že se máme mít na pozoru. Měli bychom být připraveni v každičký čas. K tomu nás i Písmo vybízí. Jsme připraveni na Kristův návrat? Nebo si myslíme, že je to jen „pohádka“? Ne, Bible na mnoha místech jasně říká, že se Ježíš vrátí. Je třeba tomu věřit a zároveň být na pozoru, aby nás někdo nesvedl z cesty tím, že nám řekne: „S tím přestaň.“ Ne, Kristův návrat je zcela reálný, protože ho předpovídá sama Bible. Já osobně tuto chvíli vyhlížím s nadějí, že půjdeme DOMŮ.

Kéž jsme zastiženi tak, že bdíme a vyhlížíme.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.