Čas bdělosti

Uvědomujeme si, co přichází?

Závěrečná část 13. kapitoly vrcholí velkým důrazem na bdělost. Zůstat ostražitý, nic nepodcenit a především to, abychom byli nalezeni bdící. Mnoho křesťanů v dnešní době podceňuje varování, která přicházejí z různých stran a ukazují, že Ježíš o nich mluvil a že se blíží jeho návrat. To není strašení, ale je to povzbuzení k tomu, aby nás to zanechalo bdící. Věřím, že nás jako Boží děti čeká slavná budoucnost. Satan se bude vždy snažit o to, abychom tuto budoucnost neviděli, nebo dokonce o ni přišli. Právě proto by dnes mělo znít, že je čas bdělosti. Uvědomujeme si co přichází? Přichází čas, kdy se Ježíš vrátí. Celý svět uvidí návrat Krále. Už to nepůjde změnit, zastavit či obejít. Celý svět se dnes baví o tom, zda je skutečně čas Ježíšova návratu tak blízko. Někdo dokonce vypočítává dny. Ale jediné co víme, je to, co Pán Ježíš sám řekl: O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. (v.32) Nikdo to neví, jen Otec v nebi. Každopádně máme přece jen jasné ukazatele v Písmu, které právě mluví o časech, ve kterých se nyní nacházíme. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!

Možná tomu až tak nerozumíme, ale důležité je věřit, že čas se naplňuje.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.