20A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.Boží bezpečí

Můžeme uniknout? 

13. kapitola pokračuje dále v kontextu událostí posledních dní, jak o tom Ježíš svým učedníkům říkal. Každá taková zpráva v prvé chvíli nepřináší vůbec žádný pokoj. Spíše to může vyvolat pocit nejistoty. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že je to vlastně veliká milost, když víme, jaká budoucnost nás čeká. Respektive, co vše přijde a jasně ukáže na naplnění slov našeho drahého Pána.

Skrze tento text, který jsme dnes četli, se dozvídáme, že přijde doba, která nebude nijak jednoduchá. Řekl bych, že to bude doba skutečné tmy. My žijeme v době, alespoň to tak já osobně vnímám, kdy vidíme, že celý svět je v pohybu. Začínají se hroutit nastavené sociální, zdravotní i finanční systémy. Hledá se řešení, ale stále nic nepřichází. A právě v této době, která se nás osobně dotýká, můžeme vnímat Boží bezpečí. Pán Ježíš dokonce mluví tak, aby uklidnil všechny, kteří prožívají nejistotu. Můžeme uniknout? Ano. Právě skrze slova milosrdenství, kdy Ježíš řekl, že kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Ježíš to učiní kvůli tobě a mně. Věřím mu, že nic se nevymklo z jeho rukou. I dnes přebývejme v náruči jeho bezpečí.

Drahý Pane Ježíši, jsem ti tak vděčný, že mohu být ve tvých rukou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.