38Když učil, řekl: "Varujte se zákoníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích,Náboženství nestačí

Komu se chci líbit?

Oddíl, který jsme právě četli, hovoří o třech oblastech. První část (12,35-37) mluví o tom, že sami učitelé zákona nedokáží odpovědět na Ježíšovu otázku ohledně Mesiáše. Druhá část (12,38-40), které se budeme dnes věnovat, je o náboženských vůdcích. A třetí část (12,41-44) pojednává o skutečné štědrosti.

My se ale zaměříme na to, že být velmi náboženský vlastně nestačí k tomu, abych jednou vstoupil do Božího království. Náboženský duch působí to, že člověk se snaží hlavně zalíbit lidem. Aby bylo vidět, jak zbožný je. Co vše dělá, aby si získal mnohé, které pak dokonce zneužívá pro své potřeby. Ježíš dokonce mluví o tom, abychom se vyvarovali těchto lidí. Protože vše, co dělají je jen na oko. Nesmíme zapomenout na to, že Bůh hledí k srdci. Dal Ducha svatého a Písmo k tomu, aby bylo zjevováno, co je v našich srdcích a myšlenkách. Protože jeho Slovo je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku (Žd 4,12). Přátelé, komu se chci líbit? Jsou to lidé? Nebo budu mít raději slávu u Boha, než slávu u lidí? Jsme těmi, kteří svou víru jen předstírají? Nebo svou víru v Ježíše skutečně ŽIJEME? Ano, Pán Ježíš je hoden toho, abych dělal čest jeho jménu. Abych dělal to, co je jemu milé, a ne co je milé lidem.

Kéž jste povzbuzeni k tomu, abychom svými životy vzdali čest našemu Bohu a Pánu Ježíši Kristu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.