34Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království."Nekomplikujme si život

Jaký je tvůj žebříček hodnot?

Tento příběh hovoří o tom, a je to velká naděje pro každého, že jako lidé máme naději vejít do Božího království. I když jsme znalí Písma, nemusí to být záruka. Ale jednoduché pochopení Božího slova nám také s pomocí Ducha svatého otevírá cestu na věčnost.

Někdy se ale teologie stane dost komplikovanou cestou k pravému a podstatnému pochopení a poznání Božího slova.

V době, kdy byl Ježíš v lidském těle, nahromadili Židé údajně 613 zákonů. Takže jich neměli „pouze“ deset, ale dokonce více jak 600. A najednou tady Pán Ježíš dává do popředí jen dva. A zákoník, který k Ježíši přistoupil, si byl určitě plně vědom té bohaté škály všech těch zákonů. Když pak Ježíš mluvil pouze o dvou důležitých přikázáních, tento zákoník pochopil smysl, hloubku a čistotu Božího slova. Věřím, že mu bylo odhaleno, jak si to lidé sami zkomplikovali. Zkomplikovali si cestu k Bohu skrze zákony, respektive lidská nařízení. A tak je to i v našich životech. Někdy si zcela zbytečně komplikujeme svůj život, protože máme v popředí svých životních hodnot zcela jiné věci, než jaké by tam měly být. Jaký je náš žebříček hodnot? Je na tom nejvyšším místě sám Bůh? Nebo je tam má rodina, či kariéra, nebo dokonce touha po penězích? Nebo tam jsme vystaveni sami? Pojďme se dnes zamyslet nad tím, jak na tom vlastně jsme.

Pane Ježíši, zjev mi, prosím, pravou hodnotu svého života a upřímnou vášeň pro to, abych tě měl za to nejcennější.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.