Boží moc je neomezená

Čemu věříme více?

Saduceové, kteří přišli za Ježíšem, nevěřili ve vzkříšení. Základem jejich učení bylo pět knih Mojžíšových, které o životě po smrti přímo nehovoří. Ale Ježíš je vyvedl z míry tím, že právě na Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi ukázal, že Bůh je Bohem živých.

My žijeme v době, kdy poznání Božího slova je oživené Duchem svatým a víme, že život smrtí nekončí. Máme silnou zkušenost ve svém životě, že Boží moc je skutečně neomezená. Jde za hranice lidského poznání, do úrovně, kterou jen ztěžka dokážeme uchopit.

Někdy se můžeme zachovat úplně stejně jako ti saduceové, kdy si pohráváme s myšlenkou, že Bůh je asi na danou situaci krátký. Čemu věříme více? Našim úsudkům, nebo tomu, že náš Bůh je nade vším? Ano, někdy je to velký boj, kdy naše mysl tlačí na logické myšlení. Ale právě toto logické myšlení je velmi krátké na Boží jednání. On, náš drahý Pán, je nedostižný a nic a nikdo ho nemůže dostihnout v pochopení situací, kdy naše mysl končí se všemi logickými představami. Chvála Pánu…

Můj Bůh je ten, jehož moc není ničím omezena. Haleluja…

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.