17Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu." Velice se nad tím podivili.Patříme Bohu

Je to skutečně pravda v mém životě?

Ti, kteří neměli Ježíše rádi, jej často sami (nebo poslali jiné) chtěli „chytit“ za slovo. Toužili ho nějak dostat a minimálně jej znemožnit. Ale Ježíš měl moudrost, která byla z nebe.

Tento příběh hovoří opět o touze Ježíše „dostat“, ale on sám odpovídá neskutečně chytře a také moudře. Až se sami nad tím velice podivili.

Rád bych ale použil dnes Ježíšova slova: „co je Boží Bohu“. Napadla mě právě taková asociace ohledně nás samotných. Já osobně toto slovo beru na celý svůj život. Ne pouze odkaz štědrosti v dávání Bohu. Ale na celý život. Všechny oblasti našeho života. Cítím v tom napomenutí, ale i povzbuzení k tomu, abychom se nepozastavovali nad tím, že Bůh touží po tom, abychom mu cele patřili. Je to skutečně pravda v mém životě? Věřím, že máme v sobě obraz živého Boha a měli bychom být cítit vůní Kristovou. Patřit mu cele!

Pane Ježíši, jsem tvůj a ty jsi můj.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.