10Nečetli jste v Písmu slovo: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným;Základem všeho je Kristus

Nezavrhujeme Kristovo slovo?

Toto podobenství, které jsme právě četli, je ukázkou nejen toho, jak se v minulosti zachovávali židovští vůdcové vůči celému Izraeli, který jim byl Bohem svěřen. Ale tento příběh, který Pán Ježíš vypráví, také ukazuje na to, že On sám zná jejich srdce a věděl o jejich úkladech, že mu chtějí vzít život. Dával jasně najevo, jak to vše dopadne. A to muselo Jeho nepřátelé dohánět až k šílenství. Chtěli se ho zmocnit okamžitě, ale nebylo jim to ještě dovoleno.

V dnešní době, nám Duch svatý zjevuje, že tím úhelným kamenem, který Židé zavrhli, je Pán Ježíš Kristus. On i dnes zjevuje naše postoje. Zjevuje a odhaluje, co se v nás odehrává, když zaznívá jeho slovo. Nezavrhujeme Kristovo slovo? I dnes, žel, novodobá církev jedná stejně jako ti, o kterých Pán Ježíš hovořil. Zavrhují Kristovo slovo a posly, kteří jeho slovo předávají a vytvářejí si církev dle svých představ.

Pane, nauč mne, prosím, nejen přijímat Tvé slovo, ale také jej činit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.