63Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.Slovo života

Co dává skutečný život?

Zamyslíme-li se nad tímto veršem v kontextu Ježíšových slov týkajících se „chleba života“, pak si musíme uvědomit, že Ježíšovo slovo, oživené Duchem svatým, je tím, co přináší skutečný život do lidských životů. Ježíš říká (Mt 4,4): „…nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst…“, což znamená, že duchovní potrava, kterou přijímáme je pro nás důležitější než potrava fyzická, která sice nasytí, ale v konečném důsledku nás od smrti nezachrání. Naopak strava duchovní, ta, kterou nám přináší Duch svatý, nám dává naději pro věčnost.  Slova, kterými k nám promlouvá Ježíš, slova plná Ducha svatého, Boží moci, jsou ta pravá slova, která přinášejí život. Jan své evangelium zahajuje slovy: „…na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh; …v něm (Slovu) byl život…“ (J 1,1;4) a v celé první kapitole vydává důležité svědectví o tomto Slovu, které je důležité pro náš život pozemský, ale i věčný. Slovu, oživeném Duchem svatým, Slovu, které nám posílá Ježíš Kristus.

Děkujeme ti Ježíši za tvé Slovo, které nám dává život, provází nás našim životem, posiluje naši víru, ukazuje cíl.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.