24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.Otec a Syn versus lidi

Bojíš se posledního soudu?

Bůh se stal člověkem, aby nám mohl říct všechno potřebné k naší záchraně, aby mohl sám svou obětí nás zachránit. A ještě kvůli něčemu. Věděl, že jednou nás bude soudit, a tak se stal člověkem, aby nás lidi mohl soudit spravedlivě. Není to úžasné? Jak neuvěřitelně spravedlivý, laskavý a obětavý je Hospodin k nám obyčejným, maličkým, chybujícím lidem. Nechtěl soudit lidská selhání, aniž by znal jejich slabosti, touhy, emoce. Nechtěl soudit zradu, aniž by znal strach o život. Nechtěl soudit hádky, aniž by znal únavu a hněv. Nechtěl soudit ublížení, aniž by si sám nenechal ublížit. A obětoval se proto, aby každý, kdo svých vin opravdu lituje, nemusel být souzen vůbec. Jednou všichni mrtví povstanou k soudu. Ale ti, kdo uvěřili v Ježíše Krista, tam budou jen jako diváci, jako přátelé a čestní hosté nejvyššího soudce.

Bože, nemůžu pochopit, jak moc a proč jsi tak laskavý. Bude ti stačit můj úžas?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.