40Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?"Lazar je vzkříšen

K čemu jsou zázraky a znamení?

Stejně i Martina sestra Marie při setkání s Ježíšem vyslovuje zklamání, lítost nad tím, že Ježíš přišel pozdě, a Lazar mezitím zemřel. Sám Ježíš je zasažen, dotčen smrtí svého přítele a u jeho hrobu pláče. Vyjadřuje tak svou lidskost, své emoce. Také my můžeme plakat při odchodu našich blízkých. Ale nezůstane to u pláče, u Ježíše ani u nás. Ježíš se modlí nahlas k nebeskému Otci a prosí, aby jej vyslyšel. Pak přikáže Lazarovi vyjít z hrobu. Výsledek je radost příbuzných, přátel, a také to, že mnozí židé uvěřili v Ježíše jako Mesiáše, Bohem poslaného. Vzkříšení Lazara jako skutek Ježíšův, skutek Boží moci, jim posloužil k víře. Vzkříšení Lazara je sedmým a posledním znamením, které Pán Ježíš učinil podle Janova evangelia. To jsou ta znamení, skutky, zázraky, v nichž se projevovala při Ježíši Boží moc, a tato znamení mají vést lidi k víře v Ježíše.

Pane Ježíši, děkuji ti, že můžeme vidět Boží slávu a moc ve tvém životě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.