25Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"Ježíš je vzkříšení a život

Jak se vyrovnat se smrtí?

Když se Marta dověděla, že Ježíš přichází, vyšla mu vstříc. Vyjadřuje mu své doufání i zklamání, že kdyby zde byl dříve, mohl nemocnému příteli pomoci. Teď už je pozdě. Mezi Martou a Ježíšem proběhne zásadní rozhovor o smrti a vzkříšení. Marta věří, že vzkříšení z mrtvých nastane až na konci věků. Ježíš jí zvěstuje, že v něm přichází vzkříšení a věčný život. Výsledkem je Martino vyznání víry v Ježíše jako Mesiáše, které máme v Janově evangeliu.

Marta vyznala svou víru v Ježíše jako Božího Syna a dárce věčného života. Je příkladem těch, kdo uslyšeli Ježíšův hlas a poslouchají ho. A ne tak jako židé, o nichž jsme četli v předcházející kapitole - J 10, kteří odmítli naslouchat Ježíšovu hlasu.

Pane Ježíši, věřím a vyznávám spolu s Martou, že ty jsi Mesiáš, který daruje věčný život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.