8Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!"Poslání

Není troufalé mít naše zvěstování za Boží slovo?

Poslání je skutečnost, která patří k životu křesťana jako kolo k vozu. Všechno naše sebevyjádření je vedeno tím, že jsme Boží, že nás stvořil i spasil, že nás oslovuje a vede. Svědectvím o tom jsou i nejprostší projevy našeho bytí, dýchání, hýbání se, tak jako reflexe, emoce, vůle, a nakonec to zvěstují naše slova a činy.

Naše zvěstování nesmí být bez pokory. Zvláště artikulované formy nesou stopy naší hříšnosti, nejsou prosté omylů a nešikovnosti i zbabělosti a malého respektu k těm, kterým zvěstujeme. Přesto jsme všichni křesťané zvěstovatelé. Nevedou nás k tomu naše přednosti, ale uschopnění od Boha, jeho vyslání. Poslání je charakterizováno tím, že někdo posílá a k někomu posílá.

Neobejde se ale bez rozhodného souhlasu. Bůh se ke zvěstování přiznává, takže i z pahýlu bude símě svaté.

Bože, mluv ke všem lidem. A otvírej lidské uši a oči a srdce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.