24bjejich květ odlétne jako prach, neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého, Boha Izraele, pohrdli.Neštěstí

Činí Bůh zlé?

Co je dobré a co je zlé, je hodnocení. Hodnotí-li člověk, promítá se do toho mnoho více či méně subjektivních faktorů. Hodnocení Boží vnímá všechny souvislosti. Přestože Bůh svoje posuzování nezatajuje, člověk je nedokáže postihnout zcela. Je limitován svým pochopením.

Slyšíme šestkrát běda, když dobro je pouze vlastním prospěchem. Když člověk jedná jako vlastník země. Když sleduje své bohatství a zábavu a na dílo Hospodinovo nebere zřetel. Když ztratil bázeň. Když překrucuje pravdu. Když zabsolutnil svou moudrost. Když nemá v úctě spravedlnost.

Svévolí jedněch trpí druzí. Bůh zasáhne, ale ti jedni to budou hodnotit jako zlo. Prorok vyznává, že Bůh žádnou situaci neztrácí zpod své kontroly. Ani neštěstí. To není nikdy cílem, i když jím trpíme. Nikdy nezapomeňme, že nás i celý svět Bůh miluje. Takový Bůh má život pod kontrolou.

Bože, děkujeme, že jsi naším milujícím rodičem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.