2Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.S námi Bůh

Je Bůh nablízku?

Přes staletí k nám dnešního dne zaznívá velmi povzbudivé slovo. Při pozorném čtení si v našem textu musíme všimnout, že Hospodin svůj lid neizoluje od těžkostí, trápení ba utrpení. Lid půjde přes vody, dravé řeky, dokonce ohněm. Ale v tom všem má vědět, že Hospodin je s Ním. Má věřit, že není někde daleko jako jsou daleko domnělí bohové astrální, jejichž dráhy prý fatálně ovlivňují osud člověka ba národů. Ne. Hospodin je s tebou, se mnou. Vždy a všude.

Doprovázení druhého člověka je dnes výrazné téma ze sféry nejrůznějších sociálních programů a služeb. Jako bychom si uvědomili, že mezi to vůbec nejcennější patří blízkost druhého člověka. Ne to, že nás ten druhý zajistí finančně a penězi vyřeší každý náš problém, ne to, že nám vždy odsouhlasí naše názory, ne to, že bude mít pro nás vždycky zázračný lék. Ale bude tu s námi. Třeba tiše sedět vedle naší postele. Nebo přinese dobrou polévku a potěší obyčejným ranním pozdravem, nebo pusou na dobrou noc. A my budeme vědět, že ať už nás čeká cokoliv, bude tu s námi. Tak, jako Bůh je nablízku každému z nás.

Pane, dej mi vidět, že v mých bližních, kteří mi pomáhají, jsou mi posilou a povzbuzením to jsi Ty, který se ke mně sklání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.