Spása je Boží pomoc

V čem já osobně potřebuji pomoci?

Hospodinův služebník, hebrejsky h.ebed, je vyzbrojen mocí Božího ducha. Nejde však o moc ve smyslu spektakulárních schopností. Jde o pomoc, posilu a povzbuzení. O uvolnění pout, o citlivé zacházení, o otevírání očí, o tichou službu druhým. Jde tedy i lid, o člověka. Izajáš je prorok spásy a on tu spásu již vidí. Třebaže duchovním zrakem, vidí, že jednou přijde král, který bude své kralování pojímat jako službu. V našem verši je zvýrazněno, že Hospodin skrze svého služebníka bude mít smysl pro utištěné, lidi na okraji, lidi znevážené a všelijak postižené. Za takového služebníka se Hospodin cele postaví a jemu dá úspěch ve smyslu skutečné realizace pomoci všem, kdo pomoc zatím třeba teprve jen hledají a marně o ni prosí. Těm, kdo nemají zastání. Hospodin skrze svého služebníka vykoná vítězně svou spásu. Lidem bude pomoženo, a to přinese velký všeobecný užitek a bude to mít dalekosáhlý ohlas. Také my se můžeme spolehnout na toto pojetí pomoci. Tedy: Bůh v Kristu každého člověka má rád a chce mu pomoci v jeho nebo její slabosti.

Pane, ty, který mne dokonale znáš, buď i mně milostiv a uzdrav mě cele.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.