Síla k životu bez pověr

Jak a kde nabírat sílu a odvahu k životu?

Charakteristiky astrálních božstev starého Babylonu se promítají do náboženských představ pozdějších, např. do helénského pantheonu. Babylónští kněží-astrologové jsou považováni za první, kdo rozdělili roční pouť Slunce zvěrokruhem mezi dvanáct souhvězdí a jim je také připisováno sestavení prvních nativních horoskopů. Židé byli tomuto vlivu přirozeně vystaveni v období, kdy velká část byla do Babylona zavlečena po pádu Jeruzaléma. Náboženství se svými legendami, mýty a slavnostmi oslňovalo a zastiňovalo víru v Hospodina. Vedle grandiózních slavností se upřímná důvěra v Neviditelného jeví ztraceně a bezvýznamně. Prorok ale prohlédl nesmyslnost pojetí, kdy by život jedince závisel na božstvu zobrazovaném amulety, soškami a různými zobrazeními. Naproti tomu izraelská víra v nezobrazitelného Boha znamená, že s Ním nelze disponovat. Ani Slunce, Měsíc a hvězdy nejsou ničím jiným než stvořením Toho, kdo všechno promyslel, odměřil a rozvážil.

Také dnes jsme v pokušení přenechat rozhodování na někoho nebo něco nad námi. Ono to je opravdu těžké se svobodou od Hospodina přijímat i odpovědnost za svá slova a skutky. Ale k této těžkosti míří verš, že On (Stvořitel a jediný Pán) nás podepře a dá nám potřebnou sílu. (Iz 40,29) To je totiž Jeho charakteristika. Plně se tu mezi námi lidmi projevila v Tom, který přišel, aby vyhlásil léto Hospodinovy milosti. V Ježíši Kristu, Synu Božím.

Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít, písněmi ten dar od Boha, můžeme vyjádřit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.