11Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede."Přicházející spása

Jak zesílit hlas radostné zvěsti v mém okolí?

Prorok blížící se spásy, Izajáš, ohlašuje příchod Hospodina. Hospodin se ujme viditelně vlády. A Jeruzalém o tom bude hlasitě provolávat do všech stran.

Tehdy se naděje na pozitivní změnu spojovala s návratem židů ze zajetí. Byla to ale předzvěst ještě něčeho slavnějšího. Evangelia a Nový zákon tyto oddíly z Izajáše vztahují na příchod Božího Pomazaného – Mesiáše. Tak jako byl návrat do vlasti po dlouhých letech v cizině vrcholnou a nanejvýše radostnou událostí pro příslušníky vyvoleného lidu Izraele, tak je příchod Krista vrcholnou a radostnou událostí pro obyvatele celého světa. Charakter toho příchodu bude služebný, bude obětavý. Ten Přicházející si člověka získá svým osobitým přístupem. Bude se chovat jako pastýř, který ponese své ovečky. Ztracené bude vyhledávat, poraněné ováže a ochrání.

To vše se nyní děje. Ježíš promluvil ke světu svou obětavou láskou. A promlouvá dál. Jeho slovo nachází další a další, kteří se mu vydávají. Je to radostná zvěst, kterou smíme nést!

S láskou, ó, s láskou, sám Ježíš jde k nám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.