Následky domýšlivosti

Co všechno nás může stát naše ego?

Chizkijáš horlil pro Hospodina. A jeho zbožnost mu přinesla úspěch, vítězství, mezinárodní vliv i bohatství. Všechno mu to ale poněkud stouplo do hlavy.

Našemu „JÁ“ evidentně nesvědčí jen zapovězená světská lákadla. Přiživit jej mohou i věci dobré, a dokonce svaté: zasloužené profesní renomé, dobře fungující rodina, výjimečný talent či nadpřirozené charizma, ovoce věrné duchovní služby, vážený post získaný v církvi…

Může to znít divně, ale Chizkijáš vlastně „dojel“ na to, jak moc mu Bůh požehnal. Problém ovšem nebyl v požehnání samotném, ale v tom, že král opomněl, za jakých okolností ke svému úspěchu přišel a komu za něj vděčí. Jen včasné pokání jeho i obyvatel Jeruzaléma způsobily, že o všechno zase vzápětí nepřišel.

Hladové ego toužící po úspěchu, a ještě více po možnosti se jím pochlubit jiným, si může vybrat krutou daň. Ochránit nás může jen pokorné vědomí, že bez Boha nejsme, nemůžeme a nemáme nic.

„Držel jsem ve svých rukách mnoho věcí a všechny jsem je ztratil. Ale vše, co jsem vložil do Božích rukou, stále mám.“ (Martin Luther)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.