5Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům patnáct let.Vyslýchající Bůh

Jak důležité jsou moje modlitby?

Příběh o uzdravení krále Chizkijáše zmiňují tři knihy Starého zákona. Může nás překvapit, že tento zbožný panovník, horlivý v Hospodinových záležitostech, už ve středním věku vážně onemocněl a Bůh mu poslal neradostný vzkaz: Neuzdravíš se, zemřeš.

Většinu 38. kapitoly tvoří modlitba, která je zoufalým a bolestným křikem zklamaného a úzkostí přemoženého člověka, jenž se připomíná svému Bohu. A On SLYŠÍ, VIDÍ a v reakci na tyto prosby mění své rozhodnutí a JEDNÁ.

Nejde o jediný příběh Bible, kde celým srdcem volající modlitebník ovlivňuje zásadním způsobem běh věcí. Může nás to překvapit. Copak Hospodin nemá všechno do detailů naplánováno předem?  Není jediným naším úkolem vydat se určenému „osudu“? Myslím, že nikoliv. Vývoj věcí může mít více podob a která z nich se stane skutečností, záleží i na tom, jak se budeme v konkrétních situacích modlit. Pouze jedna věc se nemění – že všechno nakonec povede k vyvýšení a oslavě našeho modlitby vyslýchajícího Boha.

„Jsou životní situace, kdy nám prostě nezbývá nic jiného než se modlit. A když to nepomáhá, tak se modlit ještě víc.“ (Dan Drápal)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.