4Nejvyšší číšník na ně zavolal: "Povězte Chizkijášovi: Toto praví velkokrál, král asyrský: Na co vlastně spoléháš?Moc Slova

Věřím více očím, nebo Slovu?

Nejmocnější Asyrský král Senacherib vytáhl proti Izraelcům a dobývá jedno město za druhým až přitáhl k Jeruzalému. Situace se jeví zle, vojsko je pod hradbami a má za sebou spálenou zem. Padne i Jeruzalém? Asyrský král posílá svého komořího, aby Izraelce zastrašil. Proč rovnou nebojuje? Není si jistý vítězstvím? Ví, jak mocné i zhoubné dokáže být slovo. Vytahuje se a zastrašuje: v 8. „Nemáš ani tolik jezdců, kolik já mám koní… spoléháš se na Hospodina?“ Možná ani nelže, má mocné vojsko, ale není snad stvořitel země Hospodin mocnější? Kdo v něho doufá, nebude zahanben.

Satan stále používá tutéž taktiku k maření Božích plánů. Popisem situace, a přesto pomluvami zhanělo kdysi 10 zvědů zaslíbenou zemi a nevstoupili, Goliáš se vytahoval na Izraelce, ďábel sám jako lev řvoucí obchází a řve 1 Pt 5,8 a i našeho Pána se pokoušel svést slovem. Slovo Boží je však ostřejší než cokoli a naší zbraní zůstává že „Psáno jest!“.

Vyznávám, že doufám v Hospodina, jenž právě slovem založil celý svět. Jeho slovo je mocné! Čeho bych se bál?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.