Odkud pomoc přichází

Každý člověk čas od času potřebuje pomoc. Izajáš dnes varuje Izrael, tudíž nás věřící, ať se navrátíme k Hospodinu, zavrhneme stříbrné a zlaté modly vždyť spoléhání na ně je nejen marné, ale i hřích. v 7.

V Nu 11 Izraelci vzpomínají na egyptské ryby, okurky, melouny, pór a česnek a to vše zadarmo. Proč tedy z Egypta odcházeli? Jak snadno zapomínáme na Boží pomoc a vidíme „staré dobré časy“ růžovými brýlemi. Zrovna tak snadno hledáme i dnes rychlá řešení a úlevu na mnoha jiných místech než u Hospodina. Proto výzva k návratu, ke zdroji života. David je nám příkladem, když v Ž 121 vyznává, že pomoc od Hospodina přichází.

Co je dnes mým Egyptem? Kde beru vše do svých rukou a ani mne nenapadlo, že bych i v tom mohl poprosit Pána o pomoc? Čím sytím svou duši a na koho a co spoléhám?

Pane, tak jako včera, obracím se i dnes k tobě. Odpusť mi mé marné doufání ve věci pomíjivé, hluché a němé, jež nasytit a vysvobodit nedokážou. Trpělivě a s touhou pozvedám svůj zrak k tobě, odkud mi pomoc zajisté přijde. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.