Bůh, a přesto čekající

Izajáš je připomínán jako 5. evangelista – tudíž nositel dobré zprávy.

Denně potřebujeme každý zažívat Boží milost. Víme, že Bůh je dobrý, a to dokonce i k lidem nevděčným a zlým (Lk 6,35). Nač tedy Hospodin čeká? Stojí za dveřmi a čeká na pozvání. Izajáš pokračuje zaslíbením: "…plakat už nebudeš". Až zazní tvé volání, zahrne tě svou milostí. Nejde jen o spásu a věčný život, ale i o každodenní poznávání Boha Otce. Jakmile uslyší, hned odpoví. Nezůstane skryt, uvidíš ho, uslyšíš, ukáže ti cestu. Vděčně pak odhodíš vše, co ti stínilo, co tě tížilo a brzdilo v obecenství s ním. Proto k Němu zavolej!

A co s výroky o Asýrii? Bůh ví a nezatajil nám, že na tomto hříchem porušeném světě budeme mít i nepřátele a trápení. Jen on je však soudce spravedlivý, jen jemu náleží soud, pomsta a odplata (Řím 12,19).

Jdu za tebou, protože vím, že na mne už čekáš. Směle nyní Bože Otče přistupuji před tebe se svou prosbou, díkem, žádostí, abych jako tvé dítě zakusil tvou dobrotu a poznal zas o kousek víc, jak jsi dobrý, moudrý a spravedlivý. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.