17Za měřicí šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobití a skrýši zaplaví vody.Všechno má svůj čas i řád

Proč boříme odvěké řády?

„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas“, věděl a vyznal Kazatel. Izajáš tento názor ilustroval obrazem ze zemědělství. Nasloucháme tomu a usmíváme se. Třesky plesky, je jiná doba. Nemusíme sít do země, známe hydroponie, nemusíme vstávat brzy ráno do práce, můžeme pracovat celou noc při umělém osvětlení, proč bychom se měli někam trmácet pěšky, když máme auta a další dopravní prostředky? Můžeme dělat z věcí, zvířat, a dokonce i lidí „kočkopsy“, protože proč bychom nemohli? Kdo nám to zakáže? Člověk? No uvidíme, kdo z koho? Nechovejte se jako chvastouni, ať vám nemusí být přitažena pouta. To je vzkaz z nebe.

Pane, chraň mě pýchy chtít se poměřovat s tebou. Dej mi pevnost v názorech, aby mě nezviklal žádný sebejistý a sebestředný člověk.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.