Bezpečí v Bohu

Kde beru sílu k vyjití do nového dne?

Od věků mají velké národy potřebu ovládat národy malé a dělat si z nich vazaly. Touha zvětšovat a upevňovat moc je silná. A ty malé národy hledají pomoc. Doufají v nalezení spojenců, kteří je pomohou zachránit. Záchrana poskytovaná člověkem nemusí být vždy nezištná. Svět ovládá po tisíciletí byznys a ti, kdo mu rozumí, mohou s podanou rukou sledovat své cíle. Národy tvoří lidé a není málo lidí, kteří jdou tvrdě za svými cíli, i když v lepším případě pouze ohrožují svého bližního. V horším mu škodí. Kam se můžeme obrátit pro pomoc?  Ke svému Tvůrci. Bůh nestvořil člověka pro to, aby zažíval nepokoj, ale naopak harmonii a pokoj. Pokoj zažívat a pokoj šířit nedokážeme pouze ze svých sil, ale jen, pokud jsme napojeni na zdroj, tedy na Boha.

V tebe, Hospodine doufám. Daruj mi i dnes svůj pokoj. Dej, abych pokoj a harmonii uměla šířit kolem sebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.