9V onen den se bude říkat: "Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil."Důvěra v Boha

Odkud plyne záchrana člověka?

Zkáza země i všeho živého není nikdy u Hospodina absolutní. Nebyla za potopy, není ve válkách, není při odvlečení do otroctví, není v době epidemií. Vždy zůstává, viděno Božíma očima, jakýsi ostatek, který je základem nového společenství. Pro tato malá společenství dává Bůh Izajášovi nahlédnout do budoucnosti a zazpívat žalm o dobré budoucnosti, ne nepodobný žalmům, jaké zpíval král David. Skládá se tento ostatek z lidí bohabojnějších, věrnějších? Kdo ví? To slitovnost našeho Boha připravuje dobrou budoucnost. Bůh se nehněvá věčně.

Bože, děkuji za Tvou nezaslouženou lásku a péči. Děkuji Ti, že mi nepočítáš prohřešky a vidíš mé snažení o dobro.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.