8Kdo takto rozhodl o Týru, který udílel koruny panovnické? Jeho obchodníci byli knížaty a jeho kramáři nejváženějšími v zemi. 9Hospodin zástupů tak rozhodl, aby zlomil pýchu vší nádhery, aby zlehčil všechny nejváženější v zemi.Moc

Kdo vládne světu?

Izajášův výrok o Týru nám má připomenout, kdo má na této zemi skutečnou moc nade všemi. Týr byl přístav, ve kterém měli největší moc, z pohledu lidského, obchodníci. Těm se zde nad míru jejich obchodování dařilo, a protože městu přinášeli veliké zisky, měli nad ním i velikou moc. Ale v okamžiku, kdy se obchodníkům přestane dařit, město, které je závislé na obchodu, přijde o všechno. Přijde o blahobyt, který úměrně stoupá nebo klesá podle toho, jak jsou obchodníci úspěšní. Moc, která přichází společně úspěšným obchodováním, má chatrný základ. Člověk může ve vteřině přijít úplně o všechno, neboť taková moc nemá pevné základy. I v dnešním světě se vše točí kolem obchodu a moci, lidské moci. Ale světu vládne Hospodin, který nakonec rozhodne o každém z nás.

Bože, ty jediný vládneš světu. Odpusť všem lidem, kteří se snaží o totéž.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.