5Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.Vidění konce

Co je dovoleno?

Biblický text připisovaný proroku 8. stol před Kristem Izajášovi vykresluje tvrdou realitu, co zamýšlí Hospodin s vyvoleným lidem, když tento lid mu přestane být věrný. Starozákonní lidé přestupovali zákony, měnili nařízení, porušovali smlouvu, kterou praotcové s Hospodinem uzavřeli. Zavázali se, že o ní budou informovat své syny a sdělovat jim její obsah. Hrozba trestu se vznášela nad každým. Bůh nikdy neslíbil přihlížet k postavení, bohatství, zásluhám člověka, jak běžně konáme my, lidé. Skutečnost podobné zkázy, kterou vykresluje text na dnešní den, prožívaly národy za každé války a podobný obraz je realitou na více místech zeměkoule i dnes. Klimatické pohromy zakouší poslední desetiletí v menší či větší míře celý svět. Jak se dívá Stvořitel světa na nás, kteří dnes máme tak snadný přístup ke svatým Písmům, jsme gramotní, a přece se ve většině Pravdou Písma nezaobíráme? Lovíme v různých vodách, a rozevírají se nám hranice toho, co všechno můžeme a kam až můžeme. Otázku: „Dělám správně? si příliš často neklademe, častěji se ptáme „Co mi to vynese? A proč něco nejde, když JÁ CHCI?“

Pane, pomoz mi dívat se na svět tvýma očima. Chraň mne a přiváděj k sobě zpět, když se Ti vzdaluji pro své bláhové zájmy a cíle.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.