20Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.Zapeklité rodinné vztahy

Kdo stmeluje vaši rodinu?

Kéž by naše spory, nedorozumění, křivdy končily smírem, lítostí, odpuštěním. K tomu je třeba čas a taky nadhled. Někdy se nám nechce prosit, jindy odpouštět. Nejde to.

Často je v rodině někdo, kdo spojuje a tmelí vztahy a dokud žije, vše běží dobře, rodina se schází. S jeho smrtí nastává rozkol, hořká pachuť dávných sporů. To, co zahlazovala síla autority, se vyostří a vypluje na povrch.

Takhle nějak působil Jákob na své syny. Jak se však po jeho smrti zachová Josef? Až dosud byl Josef vlídný, laskavý, několikrát utvrdil své bratry v tom, že jim odpustil, co na něm spáchali. Naopak v tom viděl Boží záměr a při pohledu nazpět mu jeho trápení dávalo smysl. Jen takto mohl zachránit svou širokou rodinu.

Je zázrak projít trápením a najít v tom nějaký smysl. Poznat, čím prospělo k dobrému nám i druhým.

Bože, dávej nám sílu v utrpení i vědomí toho, že nás neopouštíš. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.