Karikatury mužství

Kazí špatná společnost mravy?

Na osudech mužů z tohoto příběhu vidíme pravý opak toho, co jsme četli v Žalmu 128. Juda nejednal s bázní před Hospodinem, ale našel společnost u nesprávného člověka. Jak říká pisatel prvního listu Korintským v 15. kapitole 33. verši: Neklamte sami sebe, špatná společnost kazí dobré mravy.

Juda byl ovládán svými tělesnými touhami. Byl špatným vzorem pro své syny. A ti rovněž jednali nemorálně. V důsledku toho jeden zemřel a jméno druhého se stalo označením pro sexualitu v rozporu s Božím záměrem plození. Po smrti i tohoto syna se dostává na scénu znovu jejich otec. Juda ale opět selhává jako autorita. Jedná polovičatě a ustrašeně tam, kde měl zabezpečit sociální jistotu vdově Támar.

Takto má jednat muž, otec, tchán, syn, autorita? Cítím spíše hanbu. Nemorálnost místo čistoty. Nespravedlnost místo práva. Namísto ochrany slabšího strach o sebe. Namísto opravdového mužství jeho karikatury. Jak z toho ven? Potřebuji dobrou společnost Ježíše Krista, jedině tak se mohu naučit milovat čistě a obětavě. Potřebuji společenství církve, které mě bude povzbuzovat i napomínat.

Pane Ježíši děkuji Ti, že na kříži lámeš generační prokletí. Děkuji ti Otče, že nás přijímáš za syny a dcery. Děkuji Ti Duchu svaty za dar společenství svatých.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.