18Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.Boží ruka uprostřed těžkostí

Jak těžkosti a zkoušky formují náš charakter?

Chladnokrevnost Josefových bratrů jednoho zaskočí. Představte si schválně scénu, která je živě popsaná v třicáté sedmé kapitole Genesis. Josef na dně cisterny volá a prosí o smilování (viz Genesis 42,21), zatímco jeho bratři lhostejně přežvykují chleba. Místo plánované vraždy nakonec Josefa “pouze” prodají do otroctví. Jak ale otci vysvětlí zmizení milovaného syna? Porazí kozla a Josefovu suknici namočí v krvi. Jákob, který sám zabil kozla, aby oklamal svého otce, tak dostává ochutnávku vlastní medicíny. „Je to suknice tvého syna?“ ptají se bratři, jakoby ani nedokázali vyslovit Josefovo jméno. A co nám tenhle depresivní příběh říká o Bohu? Víme, že právě skrze tyto těžkosti, Bůh transformoval Jákobovu rodinu i Josefa samotného a připravil cestu k budoucí záchraně celé rodiny před hladomorem. Josef, který přichází ke svým bratrům s dobrým úmyslem a nachází pouze odmítnutí a násilí, nám ukazuje na samotného Ježíše, který také přišel do vlastního, ale vlastní ho nepřijali.

Křivdy, odmítnutí a útrapy na nás doléhají, ale Bůh obrací i těžké věci v naše dobro.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.