24K Aramejci Lábanovi však přišel v noci ve snu Bůh a řekl mu: "Měj se na pozoru! Mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém!"Emoce v bezmoci

Co ti brání nechat se opečovávat Boží láskou?

Jákob musí odejít od Lábana potají. Komplikaci a napětí v celé situaci způsobuje Ráchel krádeží otcových domácích bůžků. Snad si chtěla bůžky zajistit plodnost nebo si chtěla vzít kousek domova s sebou. Rozezlený Lában dostihuje Jákoba a jeho touhu po odplatě zastavuje až Bůh, kdy k němu promlouvá a varuje ho. Bůh tak plní slib a ochraňuje Jákoba podobně jako kdysi chránil Abrahama. Lában právem Jákobovi vyčítá krádež jeho bůžků. Při prohledání Jákobovy výpravy Ráchel bůžky zapře a lže v situaci klíčově důležité stejně, jako to kdysi udělal Jákob. Ten o tom ale neví. Ráchelina lež každopádně Jákobovi komplikuje situaci a ten nervózně přechází do protiútoku. Lában vidí, že se musí ochránit před mocí a požehnáním, které na Jákobovi spočívá. Bůh nakonec vede spor k dohodě.

Pane, zastav nás v našich negativních myšlenkách a emocích, odvádí nás od tebe. Ukaž jejich zdroj, zranění, bolest, neuzdravení. Jen tak se od tebe můžeme nechat opečovat a být milosrdní a shovívaví k sobě a k druhým.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.