3Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země.Boží požehnání

Jak se projevuje Boží požehnání v mém životě?

Přestože Izákův pobyt v Geraru byl zastřešen Hospodinovým požehnáním, necítí se zde nijak moc jistě. Bojí se místních mužů. Mohli by ho zabít, aby pro sebe získali jeho krásnou ženu Rebeku. Proto lže a vydává ji za svou sestru. A tím ji vlastně jako by nabízel k dispozici, aby se zachránil. Kde se tomuto nečistému triku naučil? Zřejmě si pamatoval, jak se kdysi podobně zachoval jeho otec Abraham (Gn12,10-14 a 20,1-4) a jednal podle toho.  Rodiče ovlivňují budoucnost světa tím, jak formují životní styl a hodnotový žebříček svých dětí. Máme-li dětem pomoci žít správně, musíme především my-rodiče dávat ke správnému jednání svůj příklad. Pro lidi z našeho nejbližšího okolí se stáváme, ať chceme nebo nechceme, vzorem, kterým se řídí. Někteří v dobrém, jiní v nesprávném chování.

Pomoz mi, Pane, abych nebyl špatným příkladem pro své okolí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.