24Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil: "Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku."Hospodin znovu ujišťuje o svém požehnání

Jak můžu posilovat svou trpělivost a neztrácet naději?

Bůh splnil svůj slib, že Izákovi požehná.  Sousedící Pelištejci začali závidět, protože na co Izák sáhl, to se mu zdařilo. Proto zasypali jeho studny a snažili se ho zlikvidovat.  Závist je zlá nemoc, která dovede rozdělit národy i rozeštvat nejbližší přátele.  Když zjistíš, že druhým závidíš, zkus Bohu za jejich úspěchy děkovat. Může to pomoci.

Třikrát Izák a jeho muži vykopali novou studnu. Po prvních dvou neshodách Izák odešel. Nakonec bylo dost prostoru pro všechny.  Než aby riskoval velký konflikt, omezil Izák svoje nároky, jen aby zachoval mír. Je velikým darem od Boha, když nám dá moudrost do srdce, abychom věděli, kdy je třeba ustoupit a kdy naopak zůstat nekompromisně stát a bojovat. V Orientě měla voda vždycky cenu zlata. Když někdo vykopal studnu, nárokoval si pro sebe území, na kterém se studna nacházela. Na některých studnách byly dokonce zámky, aby vodu nemohl nikdo ukrást. Zasypat někomu studnu znamenalo vyhlášení války-byl to nejhorší zločin. Když Pelištejci zasypali Izákovi studny, měl naprosté právo na ně zaútočit, a přece se rozhodl jinak. Nakonec si ho Pelištejci začali vážit za jeho trpělivost a snahu zachovat mír.

Pane, prosíme, dávej nám sílu i chuť začínat znova, když se nám něco nedaří. Učinit druhý pokus. Neztratit trpělivost, když se s druhými nepohodneme.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.