Izákova rodina

Jaký máme vztah k našim dětem?

Rodiče by měli ke všem svým dětem přistupovat stejně a nestranně. V opačném případě si říkají o problémy.  V Izákově rodině všechno v pořádku nebylo. Otec nadržoval staršímu, matka mladšímu synovi. Izák měl totiž rád zvěřinu, kterou mu Ezau opatřoval lovem. Rebeka zase věděla o zaslíbení, učiněném Jákobovi od Hospodina. Jejich sympatie můžeme chápat, ale protěžování jednoho dítěte před druhým, je podhoubím husté atmosféry, rodinných intrik, úskoků a podrazů.

Ještě složitější vztahy panují asi v rodinách, v nichž vedle vlastních dětí žijí potomci z předcházejících manželství jednoho nebo dokonce obou partnerů.  Existuje známý vtip: „Moje děti se perou s tvými dětmi a naše děti se na to s pláčem dívají.“  Asi nikdo nemůže o sobě tvrdit, že je rodičem ideálním. Roli, být nestranným rodičem, splňuje jen náš Otec v nebesích. On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé (Mt 5,45). V něm máme my – lidští rodiče-spatřovat vzor a navzdory svým sympatiím či antipatiím se mu-podle své nejlepší vůle – máme snažit podobat.

Pane, prosím tě o zdravý nadhled. Nauč nás nestrannosti a nezaujatosti vůči druhým, nejen dětem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.